Stránka 4 z 4

Re: Žádost o zkrácení zákazu řízení v polovině trestu

PříspěvekNapsal: stř 22 čer 22:02
od Lachende Bestien
May the battle for the last word begin...

Re: Žádost o zkrácení zákazu řízení v polovině trestu

PříspěvekNapsal: stř 22 čer 22:21
od Lachende Bestien
Začíná mě pomalu mrzet, že jsem se vůbec zapojil do této diskuze, neboť jsem vždy rád sledoval vaše onboard videa a četl vaše příspěvky s převážně dopravní tematiku, a ani ve snu by mě nenapadlo, jak vás ve skutečnosti válcuje vaše ego a sebelítost (sebelítost=nenávist+smutek).

Teď mám pokaženou radost ze sledování, búúúúúúúúúúúúúúúúú.

BTW. Považujete se za jediného, s jehož rodinou zákeřně vyjebávali bezohlední zbabělci se svěřenou úřední mocí za předchozího socialistického režimu? (s komunismem to nemělo téměř nic společného)

Právní pomoc - Žádost o zkrácení zákazu řízení v polovině tr

PříspěvekNapsal: ned 16 říj 02:24
od petrmolnar29
Na začátek bych chtěl jen konstatovat, že je smutné, když někdo zaspamuje celou diskuzi sporem, který se netýká puvodního dotazu žadatele, resp. mu to nijak nepomuže. Proto bych se rád vrátil k puvodnímu dotazu.

Žádost by si měl podat až po uplynutí poloviny doby zakazu. Podávat ji dopředu nemá smyl, jelikož žadosti nemůže správní orgán nebo soud (podle toho kdo zákaz uložil) dopředu vyhovět. Při sepsání žádosti je vhodné se podívat na webové stránky příslušného správního orgánu nebo soudu, zda nemá předchystaný formulář pro takové případy, kterého bys mohl využít.

Níže pak na příkladu správního orgánu města Pardubice bych poukázal na to, co se při přezkoumání žádosti posuzuje v souladu s § 14 odst. 3 zákona o přestupcích - viz http://www.pardubice.eu/urad/konik/spravni-agendy/prestupky/muze-mi-byt-zkracena-doba-zakazu-rizeni-jak-a-kde-mohu-podat-zadost/

Správní orgán zkoumá:

1) zda uplynula polovina výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,

2) zda pachatel přestupku plnil své povinnosti, které mu byly samotným rozhodnutím o přestupku uloženy, případně z něho vyplývají přímo ze zákona, tedy,

- zda dodržuje vyslovený zákaz řízení motorových vozidel, tedy zda v době zákazu řízení nebyl přistižen při řízení motorového vozidla,
- zda uhradil pokutu a náklady řízení v rozhodnutí mu uložené, případně zda si ve lhůtě splatnosti dohodl splátkový kalendář a tento splátkový kalendář dodržuje
- zda v souladu s § 94a odst.2 zákona o provozu na pozemních komunikacích splnil povinnost odevzdat řidičský průkaz příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým mu byla vyslovena sankce zákazu řízení motorových vozidel,
- zda se v průběhu výkonu sankce nedopustil jiného přestupku, či trestného činu v souvislosti s provozem
na pozemních komunikacích, případně jiného natolik společensky závažného jednání, které by nebylo možné podřadit pod způsob života, který prokazuje, že výkon zbytku zákazu činnosti není nezbytný.

V případě potřeby sepsání žádosti nebo jiných dotazu týkající se dopravního práva se samozřejmě mužeš na naši Advokátní kancelář obrátit.

At se Ti daří!

Ing.Mgr. Petr Molnár
Advokátní kancelář Hradec Králové
akhk.cz

Re: Žádost o zkrácení zákazu řízení v polovině trestu

PříspěvekNapsal: stř 26 říj 18:55
od řidičBOB
Dobrý advokát snad nemá potřebu dělat si reklamu na fóru :-??