Parkovací karta - PHA - Modrá zóna

Zážitky, zkušenosti, srazy, upozornění na nebezpečná místa i dotěrnou policii.

Moderátor: řidičBOB

Parkovací karta - PHA - Modrá zóna

Příspěvekod šmoula » pon 27 úno 10:30

Zdravím,

je nějaká možnost, získat parkovací kartu do modré zóny jinak? Tzn. bez nutnosti míst trvalé bydliště v místě kde se modra zona nachází a bez nutnosti mít auto napsané na sebe a za normální cenu? Tak do 1000kč na rok? :)

Díky
2.0i 107kW
Uživatelský avatar
šmoula
Mistr volantu
 
Příspěvky: 894
Registrován: stř 16 úno 10:04

Re: Parkovací karta - PHA - Modrá zóna

Příspěvekod řidičBOB » pon 27 úno 10:34

Ne. Pokud se nebavíme o trestné činnosti.
No pain, no gain.
V6 + V4 + R3
Uživatelský avatar
řidičBOB
Antiradar FAN
 
Příspěvky: 23042
Registrován: stř 16 úno 20:26
Bydliště: furt rovně a pak druhý barák vpravo

Re: Parkovací karta - PHA - Modrá zóna

Příspěvekod šmoula » pon 27 úno 10:37

Díky, to sem si přesně myslel. :|
2.0i 107kW
Uživatelský avatar
šmoula
Mistr volantu
 
Příspěvky: 894
Registrován: stř 16 úno 10:04

Re: Parkovací karta - PHA - Modrá zóna

Příspěvekod HondaMan » pon 27 úno 11:42

Ale koupit jde. Jen to neni 1000/rok, ale tusím ze 3000/měs.
Speeding. Bringing the World Closer Together.
Uživatelský avatar
HondaMan
Letec
 
Příspěvky: 3257
Registrován: čtv 17 úno 14:08

Re: Parkovací karta - PHA - Modrá zóna

Příspěvekod šmoula » pon 27 úno 11:45

To já vím, ale dát 3000 za měsíc mi přijde jako <> největšího kalibru.
2.0i 107kW
Uživatelský avatar
šmoula
Mistr volantu
 
Příspěvky: 894
Registrován: stř 16 úno 10:04

Re: Parkovací karta - PHA - Modrá zóna

Příspěvekod Moucha » pon 27 úno 12:29

udělej to normálně, stačí sehnat někoho kdo je v centru a nemá auto a těch lidí je mraky, když hezky poprosíš tak se zeptám :-)

teda aspon v tom žiju, nevim jestli to tak jde
SSS - vdechne tě do života
Uživatelský avatar
Moucha
Mistr volantu
 
Příspěvky: 874
Registrován: stř 16 úno 10:08
Bydliště: Gradec Králové

Re: Parkovací karta - PHA - Modrá zóna

Příspěvekod řidičBOB » pon 27 úno 12:35

Moucha: myslím, že to by úplně neklaplo ;-)

II. Parkovací karty vydávané fyzickým osobám s trvalým pobytem v dané oblasti

K získání nároku na parkovací kartu je nutno splnit tyto podmínky (v souladu s platnými právními předpisy):

1) žadatel - fyzická osoba musí mít místo trvalého pobytu v Zóně placeného stání v dané oblasti (dále jen ZPS)

2) žadatel musí mít právní vztah k vozidlu, pro které je karta vystavována, vyplývající z ustanovení § 23, písm. c) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, to znamená:
a) žadatel je vlastníkem vozidla ve smyslu zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
b) žadatel užívá vozidlo na základě leasingové smlouvy,
c) žadatel si pořídil vozidlo na úvěr, který splácí,
d) žadatel má vozidlo dlouhodobě (nejméně na dobu platnosti vystavené parkovací karty) zapůjčeno z půjčovny automobilů,
e) žadatel je zaměstnancem společnosti a má vozidlo svěřeno do soukromého užívaní zaměstnavatelem na základě pracovní smlouvy nebo smlouvy o užívání služebního vozidla k soukromým účelům (příjmem zaměstnance ze závislé činnosti je bezplatné používání firemního vozidla pro soukromé účely),
f) žadatel je člen orgánu právnické osoby (např. jednatel společnosti, člen dozorčí rady, člen představenstva, společník apod.) a užívá vozidlo na základě rozhodnutí o bezplatném poskytnutí vozidla k používání pro služební a soukromé účely a dohody o bezplatném poskytnutí vozidla k používání pro služební a soukromé účely, uvádějící povinnosti plynoucí z § 6 ods. (6) zákona 586/1992 Sb v platném znění „o daních z příjmu“,
g) žadatel je cizincem s pracovní smlouvou se zahraniční pobočkou nadnárodní společnosti, vyslaný do české pobočky nadnárodní společnosti na základě dohody mezi pobočkami a má vozidlo poskytnuté k používání pro firemní a soukromé účely na základě dohody (uvádějící povinnosti plynoucí z ustanovení § 6 odst. (6) zákona 586/1992 Sb. v platném znění „ o daních z příjmu") s českou pobočkou, nebo poskytnuté k používání pro firemní a soukromé účely přímo zahraniční pobočkou,

3) musí být zaplacena cena sjednaná za stání silničního motorového vozidla (viz ceník).


K výdeji karty se předkládá:

1) doklad o místě trvalého pobytu (originál):

Občané Česka: platný občanský průkaz s uvedením trvalého pobytu v ZPS

Cizí státní příslušníci, občané EU, žijící v Česku:
- platný občanský průkaz (ID card) nebo cestovní pas a průkaz o povolení k pobytu, nebo platný občanský průkaz (ID card) nebo cestovní pas a průkaz o přechodném pobytu nebo hraniční průvodku.

Cizí státní příslušníci ze států mimo EU, žijící v Česku:
- platný cestovní pas s platným vízem nebo cestovní pas a průkaz o povolení k pobytu.

Příslušníci cizích diplomatických misí: - platný občanský průkaz (ID card) nebo cestovní pas v případě občanů EU, u zemí mimo EU cestovní pas, dále identifikační průkaz vystavený Ministerstvem zahraničí ČR (pro různé kategorie diplomatických pracovníků) a potvrzení příslušné ambasády o bydlišti pracovníka v ZPS


2) doklad o právním vztahu k vozidlu (originál) :

a) žadatel je vlastníkem vozidla:
- v případě vozidel registrovaných v Česku: technický průkaz silničního motorového vozidla (TP), kde je žadatel uveden jako vlastník vozidla, v případě, že lze potřebné údaje ověřit z osvědčení o registraci (OR - tzv. malý technický průkaz nového typu, který se začal vydávat po vstupu Česka do EU a obsahuje údaj o trvalém pobytu a údaj, zda je vlastník shodný s provozovatelem vozidla), postačuje tento doklad. Kartu lze vydat i občanovi, který má již změněný trvalý pobyt (dle OP, nebo dle ustřiženého OP s papírkem o změně trvalého pobytu), ale dosud nemá tuto změnu uvedenu v technickém průkazu. Pro tento případ je nutno pečlivě zkontrolovat rodné číslo dle TP a OP. Tato výjimka platí jen dočasně a jen při vydání první parkovací karty.

- v případě, kdy je vozidlo registrováno v zahraničí: TP + překlad TP do češtiny (není nutný pro překlad ze slovenštiny), případně výpis základních údajů z TP, podepsaný vlastníkem vozidla, stvrzujícím platnost uvedených údajů.

b) žadatel užívá vozidlo na základě leasingové smlouvy:
- kopii TP a originál osvědčení o registraci (OR), dříve osvědčení o technickém průkazu (OTP) a originál leasingové smlouvy,

c) žadatel si pořídil vozidlo na úvěr, který splácí:
- kopii TP a originál osvědčení o registraci (OR), dříve osvědčení o technickém průkazu (OTP) a originál úvěrové smlouvy,


d) žadatel má vozidlo dlouhodobě (nejméně na dobu platnosti vystavené PK) pronajato z půjčovny automobilů:
- originál osvědčení o registraci (OR), dříve osvědčení o technickém průkazu (OTP), nájemní smlouvu a kopii výpisu z obchodního rejstříku půjčovny automobilů, případně živnostenský list, pokud je půjčitelem oprávněná fyzická osoba,

e) vozidlo je svěřeno k soukromému užívání zaměstnanci zaměstnavatelem:

- vyplněný formulář "Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle § 6 odst. (6) zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů" - viz příloha - podepsaný mzdovou účtárnou a statutárním zástupcem společnosti, případně osobou pověřenou k zastupování statutárního zástupce (pověření plnou mocí, nebo podnikovou směrnicí). V bodu 4) tohoto formuláře je mzdovou účtárnou zaměstnavatele potvrzeno, že v posledních 6 měsících bylo zaměstnanci připočítáno k základu daně z příjmu 1% z pořizovací ceny vozidla, tj. po celou dobu platnosti předcházející parkovací karty (PK). V případě, že žadateli dosud nebyla vystavena PK a současně datum svěření vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci do služebního a soukromého užívání je mladší než 1 měsíc před datem podání žádosti o vystavení PK, v bodu 4) tohoto formuláře se uvede prohlášení, že 1% z pořizovací ceny vozidla bude zaměstnanci připočítáno k základu daně z příjmů v prvním měsíci po vystavení PK,

- originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku zaměstnavatele ne starší než měsíců, originál TP (v případě, že vozidlo je pořízeno na leasing, kopii TP a originál OR/OTP).

PK vydaná úřadem MČ Praha 1 se vystavuje vždy na dobu 6 měsíců, u PK vydaných úřadem MČ Praha 2, 3 a 7 platí toto omezení pouze u první PK


g) vozidlo je svěřeno do soukromého užívání členovi orgánu právnické osoby (např. jednateli společnosti, členovi dozorčí rady, členovi představenstva, společníkovi apod.), kteří neuzavírají se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, ale jsou jmenováni a tato skutečnost je uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku:

- vyplněný formulář "Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle § 6 odst. (6) zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů", s modifikovanými formulacemi (místo "zaměstnanec" se definuje postavení ve společnosti, apod.), podepsaný mzdovou účtárnou a statutárním zástupcem společnosti, případně osobou pověřenou k zastupování statutárního zástupce (pověření plnou mocí, nebo podnikovou směrnicí). V bodu 4) tohoto formuláře je mzdovou účtárnou zaměstnavatele potvrzeno, že v posledních 6 měsících bylo žadateli připočítáno k základu daně z příjmu 1% z pořizovací ceny vozidla, tj. po celou dobu platnosti předcházející parkovací karty (PK). V případě, že žadateli dosud nebyla vystavena PK a současně datum svěření vozidla zaměstnavatelem výše uvedené osobě do služebního a soukromého užívání je mladší než 1 měsíc před datem podání žádosti o vystavení PK, v bodu 4) tohoto formuláře se uvede prohlášení, že 1% z pořizovací ceny vozidla bude výše uvedené osobě připočítáno k základu daně z příjmů v prvním měsíci po vystavení PK,

- originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku zaměstnavatele ne starší než 6 měsíců, originál TP (v případě, že vozidlo je pořízeno na leasing, kopii TP a originál OR/OTP)

PK vydaná úřadem MČ Praha 1 se vystavuje vždy na dobu 6 měsíců, u PK vydaných úřadem MČ Praha 2, 3 a 7 platí toto omezení pouze u první PKh) vozidlo je svěřeno českou pobočkou nadnárodní společnosti cizinci s pracovní smlouvou se zahraniční pobočkou této společnosti, vyslanému do české pobočky na základě dohody mezi pobočkami:

- prohlášení české pobočky podepsané statutárním zástupcem, že žadateli poskytla bezplatně vozidlo k užívání pro služební a soukromé účely minimálně na dobu platnosti PK (6 měsíců), uvádějící povinnosti plynoucí z § 6 odst. (6) zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů, kde bude potvrzeno, že v posledních 6 měsících bylo žadateli připočítáno k základu daně z příjmu 1% z pořizovací ceny vozidla, tj. po celou dobu platnosti předcházející parkovací karty (v případě, že cizinec neodvádí daně na území Česka, doloží odvádění částek odpovídajících dani dávkovými srážkami přímo česká pobočka). V případě, že žadateli dosud nebyla PK vystavena a současně datum svěření vozidla do služebního a soukromého užívání není starší než 1 měsíc před datem podání žádosti o vystavení PK, se tyto částky neuvádějí.

- originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku české pobočky ne starší než 6 měsíců,

- originál TP (v případě, že vozidlo je pořízeno na leasing, kopii TP a originál OR/OTP)

PK vydaná úřadem MČ Praha 1 se vystavuje vždy na dobu 6 měsíců, u PK vydaných úřadem MČ Praha 2, 3 a 7 platí toto omezení pouze u první PK


i) vozidlo je svěřeno cizinci přímo zahraničním zaměstnavatelem:

- žadatel předloží prohlášení zaměstnavatele s překladem do češtiny (není nutný pro překlad ze slovenštiny), uvádějící platnou identifikaci zaměstnavatele, podepsané statutárním zástupcem o svěření vozidla do užívání také pro soukromé účely a plnění daňové povinnosti se neověřuje.

PK vydaná úřadem MČ Praha 1 se vystavuje vždy na dobu 6 měsíců, u PK vydaných úřadem MČ Praha 2, 3 a 7 platí toto omezení pouze u první PK.


V případě, že k vystavení PK se nemůže dostavit žadatel (osoba, která splňuje výše uvedené podmínky), může pověřit jinou osobu, která předloží veškeré uvedené doklady, zplnomocnění od žadatele a občanský průkaz žadatele o PK. V případě, že žadatel o PK může zapůjčit osobě zmocněné k převzetí PK pouze kopii svého občanského průkazu, musí být zplnomocnění úředně ověřeno.


No pain, no gain.
V6 + V4 + R3
Uživatelský avatar
řidičBOB
Antiradar FAN
 
Příspěvky: 23042
Registrován: stř 16 úno 20:26
Bydliště: furt rovně a pak druhý barák vpravo

Re: Parkovací karta - PHA - Modrá zóna

Příspěvekod Moucha » pon 27 úno 12:40

a třeba někdo kdo má trvalé bydlište a od Lukasoje dostane "smlouvu o pronájmu vozidla" za symbolickou korunu?
SSS - vdechne tě do života
Uživatelský avatar
Moucha
Mistr volantu
 
Příspěvky: 874
Registrován: stř 16 úno 10:08
Bydliště: Gradec Králové

Re: Parkovací karta - PHA - Modrá zóna

Příspěvekod řidičBOB » pon 27 úno 12:46

pokud má půjčovnu automobilů a to vozidlo je vedeno v TP jako vozidlo půjčovny, tak by to šlo ;-)
No pain, no gain.
V6 + V4 + R3
Uživatelský avatar
řidičBOB
Antiradar FAN
 
Příspěvky: 23042
Registrován: stř 16 úno 20:26
Bydliště: furt rovně a pak druhý barák vpravo

Re: Parkovací karta - PHA - Modrá zóna

Příspěvekod Moucha » pon 27 úno 12:57

přece někdo kdo třeba jezdí maminčiným autem, má ho přihlášený v Brně a synek žije v PHA trvale tak tam nezaparkuje jo? Tam musí být nějaká skulinka :D
SSS - vdechne tě do života
Uživatelský avatar
Moucha
Mistr volantu
 
Příspěvky: 874
Registrován: stř 16 úno 10:08
Bydliště: Gradec Králové

Další

Zpět na Ze života za volantem

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků